Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament al carrer de la Garrotxa al barri de Cerdanyola

L’ obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró va començar el passat dilluns 26 d’octubre treballs de renovació de la xarxa d’aigua potable existent actualment al carrer de la Garrotxa. Els treballs permetran ampliar la capacitat de la xarxa, formada ara per canonades de 60 mm.  

Les obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). L’actuació consisteix en la renovació de l’actual xarxa per un total de 400 metres lineals de canonada de polietilè de 110mm de diàmetre. També s’instal·larà un hidrant a la cruïlla amb la ronda de la Cerdanya.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos, SA per un import de 43.185,52€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 24.219,77€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 10 setmanes.