Back to top

Procés de selecció per a la contractació temporal d’un Auxiliar Lector

Procediment tancat

S’ha iniciat el procés de selecció per a la contractació temporal d’un Auxiliar Lector per al Departament de Lectures, Inspeccions i Connexions d’Aigua i Clavegueram.