Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament al carrer de Fèlix Campllonch, i al carrer d’Antonio de Solís

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró va iniciar el dia 2 de desembre la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable del c. de Fèlix Campllonch i el c. d’Antonio de Solís.

Les obres estan contemplades al Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). L’actuació consisteix en la substitució de l’actual xarxa de 60 mm de diàmetre per 124.5 m.l. de polietilè de 90 mm de diàmetre i 94 m.l. de polietilè de 110 mm de diàmetre.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC S.L. per un import de 26.288.79€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 13.693,09 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada de 6 setmanes.