Back to top

Renovació la xarxa d’abastament als carrers de Cadis, de Màlaga i d’Esteve Banet

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró ha començat aquesta setmana la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels carrers de Màlaga, d’Esteve Banet i de Cadis, al barri de Cirera.

Les obres estan contemplades al Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). L’actuació consisteix en la substitució de l’actual xarxa de 60 mm de diàmetre per 237 metres  de canonada de polietilè de 90 mm de diàmetre.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC,SL  per un import de 30.812,18 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 16.004,04 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 7 setmanes.