Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament als carrers de la Muntanya i Transversal

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró va iniciar a finals de gener la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable als carrers de la Muntanya i Transversal del barri de Cirera.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). Consisteixen en la substitució de l’actual xarxa de fibrociment per 353 metres lineals de canonada de polietilè de diferents diàmetres i a la ubicació d’un hidrant a la cruïlla del carrer de la Muntanya amb el carrer de Sant Ferran.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC,SL per un import de 43.828,32€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 25.861,75€ (IVA inclòs). L’actuació, que va començar el 28 de gener, té una durada prevista de 9 setmanes.