Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua en un tram dels carrers de Colòmbia i de Mèxic

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró va iniciar el 25 de febrer la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable del tram del carrer de Colòmbia, entre el carrer de la República Dominicana i del tram del carrer de Mèxic entre l’avinguda d’Amèrica i el carrer de Colòmbia, al barri de Rocafonda.

Aquestes obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). Consisteixen en la substitució de l’actual xarxa de fibrociment per 292 metres lineals de canonada de polietilè de diferents diàmetres.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa Garcia Cano e Hijos, SA per un import de 42.657,54€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 21.543,60€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 8 setmanes.