Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament al carrer Nou de la Mercè

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del PDAM

Aigües de Mataró ha començat aquesta setmana la renovació d’un tram de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable al carrer Nou de la Mercè, entre els carrers d’Irlanda, de l’Església i de Suècia, al barri de La Llàntia.

Les obres estan contemplades al Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). L’actuació consisteix en la substitució de l’actual xarxa per 319 metres  de canonada de polietilè de diferents diàmetres, que connectaran amb les existents al carrers d’Irlanda, de l’Església i de Suècia.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa AVIC,SL  per un import de 45.024,28 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 22.576,66 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 8 setmanes.