Back to top

Normativa en relació a les fonts públiques

Recordem algunes normes de civisme per una bona convivència

Davant l’augment de temperatures provocades per l’arribada de l’estiu, AMSA vol recordar als ciutadans la normativa de l’Ordenança Municipal de Civisme en relació a les fonts públiques.

En aquesta ordenança indica que a les fonts públiques es prohibeix:

  • Banyar-se.
  • Llençar-hi, o permetre que hi nedin, gossos o altres animals.
  • Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permet evitar el contacte de l’animal amb el broc.
  • Llençar-hi qualsevol mena de material susceptible de contaminar el medi.
  • Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts públiques per a destinar-la a ús privat, sempre que no sigui justificat per tall de subministrament o per causes de força major.

AMSA convida als ciutadans de Mataró a ser respectuosos amb la normativa pel be del civisme i de la bona convivència.