Back to top

Aigües de Mataró ha arribat avui als 500 abonats amb tarifa social.

Recordem que aquesta tarifa s’aplica als abonats a qui l’Agència Catalana de l’Aigua els reconeix el dret a beneficiar-se del  cànon social.

 A aquests abonats,  AMSA els aplica també  una reducció en el preu de l’aigua consistent en rebaixar el preu del primer bloc d’aigua  de 0.36€/ m3 a 0.10€/m3 . D’aquesta manera, l’abonat que compleix els requisits pot arribar a obtenir un estalvi de fins a 10 € a la factura de l’aigua.

La tramitació de la tarifa social es pot fer presencialment o per telèfon des de les nostres oficines, en línia,  a través de la web de l’ACA, o bé al punt de tramitació de la tarifa social que AMSA té instal·lada a les oficines de Benestar Social (Puig i Cadafalch 101, Mataró) els dimarts i dijous al matí.