Back to top

Activitats que ofereix la Casa Capell als ciutadans de Mataró en els mesos d’octubre, novembre i desembre

La Casa Capell és un equipament situat al Passeig de l’Orfeó Mataroní núm. 15 del Parc Central de Mataró,  que mitjançant les activitats  que ofereixen amb la col·laboració d’Aigües de Mataró, volen millorar la nostra ciutat i el món on vivim fent-lo més sostenible.

Aquestes activitats estan adreçades a tota la ciutadania, les entitats, els centres educatius i les empreses de Mataró.

A continuació posem l’enllaç amb el programa d’activitats dels mesos d’octubre, novembre i desembre:

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/campanya/casa_capell/Activitatstrimestrals.html