Back to top

Convocatòria de Tècnic Analista de Laboratori

Procediment tancat

S'ha iniciat el procés de selecció per a la contractació temporal d'un Tècnic Analista de Laboratori mitjançant concurs de mèrits, procediment obert. El termini de presentació de candidatures finalitza el proper dia 11 de novembre a les 14:00h.