Back to top

L’Escola GEM es connecta al Tub Verd

El centre serà més eficient a nivell energètic, utilitzant una energia verda, més segura i econòmica

L’Escola GEM ha arribat a un acord amb MESSA (Mataró Energia Sostenible) per connectar-se al Tub Verd i proveir-se així d’energia verda i renovable. La regidora d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge, Núria Calpe, va assistir el passat divendres dia 11 de novembre a l’acte de presentació de la connexió al Tub verd, inclòs dins el 50è aniversari del centre educatiu.

MESSA ha prolongat la xarxa de Tub Verd fins a l’escola amb una inversió de 54.000 €. Aquesta iniciativa suposa per al centre educatiu l’eliminació de calderes i dipòsits, guanyant en seguretat i permetent ampliar el pati. A més, es reduiran les emissions de CO2 en 36 Tn anuals (per absorbir aquesta quantitat anual de diòxid de carboni caldria una superfície d’una hectàrea de bosc) i l’escola estalviarà al voltant d’un 10% en la seva factura energètica, ja que es deixaran de cremar 14.000 litres anuals de gasoil.

El Tub Verd és una xarxa local de distribució de calor i fred que aprofita l’energia procedent de l’estació depuradora d’aigües residuals de Mataró i de la incineradora del Centre Integral de Valoració de Residus del Maresme. Es tracta d’una font d’energia verda i renovable d’alt rendiment, sense riscos associats, de baixes emissions de CO2, sense necessitat de calderes i de baix manteniment.

El Tub Verd disposa actualment de 9 km de xarxa de calor, que dóna servei a la zona nord de Mataró, i 1,2 km de xarxa de fred i calor (climatització amb aire fred i calent), que dóna servei al sector del Rengle.

Actualment dóna servei a 17 equipaments públics, dels quals 11 són municipals, 17 clients terciaris (edifici d’oficines El Rengle) i 63 habitatges corresponent a tres edificis del Rengle.