Back to top

Aigües de Mataró renova les xarxes d’aigua potable i del clavegueram del Passatge de l’Aliança

Aigües de Mataró va iniciar dimarts 8 de novembre les obres de renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram del Passatge de l’Aliança al barri de l’Havana.

 Respecte a la xarxa d’abastament d’aigua potable, actualment hi transcorre una canonada antiga que en un futur podria causar avaries afectant el subministrament. Una de les grans actuacions previstes dintre del Pla Director de l’Aigua de Mataró és el Pla de Renovació de la xarxa, consistent en la progressiva renovació de la xarxa antiga de la ciutat. Dins d’aquest marc s’efectua  la renovació de la canonada del carrer afectat. Es preveu la construcció de 132,27 ml de xarxa de polietilè, així com la instal·lació d’un hidrant a l’entrada del carrer Navarro.

En l’obra de la xarxa de clavegueram, es preveu la construcció de 112 ml de xarxa de tubs de PVC de 500 mm amb un pendent entre el 0,4 i el 3,5%. L’objectiu d’Aigües de Mataró és renovar les clavegueres en mal estat de la ciutat, per aquest motiu s’efectua la renovació de la xarxa de clavegueram. A més, també es realitzarà la renovació del paviment del mateix Passatge.

L’actuació té una durada aproximada de 16 setmanes. L’obra civil ha estat adjudicada a l’empresa Unió Temporal d’Empreses Excavaciones Montserrat S.L.-Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, S.L., per un import de 182.563,84 € (IVA inclòs) i l’obra mecànica la duu a terme la mateixa companyia amb un pressupost de 15.136,96 € (IVA inclòs).