Back to top

Activitats que ofereix la Casa Capell als ciutadans de Mataró en els mesos de gener, febrer i març

La Casa Capell és un equipament situat al Passeig de l’Orfeó Mataroní núm. 15 del Parc Central de Mataró,  que mitjançant les activitats  que ofereixen amb la col·laboració d’Aigües de Mataró, volen millorar la nostra ciutat i el món on vivim fent-lo més sostenible.

Aquestes activitats estan adreçades a tota la ciutadania, les entitats, els centres educatius i les empreses de Mataró.

En aquesta ocasió volem destacar la xerrada del dia 23 de març que imparteix el nostre company Xavier Tayà sobre "El cicle de l'aigua a Mataró" amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.

Aquest és l’enllaç amb el programa d’activitats dels mesos de gener, febrer i març:

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/campanya/casa_capell/Activitatstrimestrals.html