Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament d’aigua del carrer Miquel Biada i la ronda de Francesc Macià

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró

Aigües de Mataró està treballant en la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer Miquel Biada i la ronda de Francesc Macià.

Les obres, que van començar el 23 de gener, estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). Consisteixen en la instal·lació de 195 metres lineals de noves canonades.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos per un import de 37.401,72€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 28.757,92€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 5 setmanes.