Back to top

Procés de selecció per a la contractació d'un Encarregat General per a la Xarxa d'Abastament d'Aigua, mitjançant concurs de mèrits, procediment obert.

Procediment tancat