Back to top

Procés de selecció per la contractació temporal d’un tècnic analista de Laboratori, mitjançant procediment obert.

Procediment tancat

S’ha iniciat un procés de selecció per la contractació temporal d’un tècnic analista de Laboratori, mitjançant procediment obert.
El termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim dia 29 de setembre a les 14:00 h.