Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa de clavegueram del Camí de Sant Crist i del carrer de Pere Bosch i Gimpera

La companyia municipal Aigües de Mataró ha iniciat les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del Camí del Sant Crist i del carrer de Pere Bosch i Gimpera, al barri de Pla d’en Boet.

La xarxa de clavegueram existent a aquests carrers, segons els estudis fets al Pla Director de Clavegueram de Mataró (PDCLAM), presenta deficiències hidràuliques en episodis de pluges. Per evitar aquesta problemàtica es modificarà la xarxa actual ampliant la seva capacitat. Dins d’aquestes obres de renovació es preveu la construcció de 239 metres lineals d’un col·lector de 80 cm de diàmetre i la construcció de sis pous de registre. Posteriorment, es reposarà el paviment.

Aquests treballs han estat adjudicats a l’empresa constructora Artífex Infraestructuras S.L.per un import de 268.707,12 € (IVA inclòs). L’actuació, que es va iniciar el 18 de setembre, té una durada prevista de 12 setmanes. Mentre durin les obres quedarà afectada la circulació: el trànsit quedarà tallat en el tram on s’estiguin realitzant els treballs.