Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament d’aigua al Passeig de Ramon Berenguer III entre el carrer d’Aragó i el carrer de l’Estadi

Aquesta obra s’emmarca dins el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró

Aigües de Mataró està treballant en la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable al Passeig de Ramon Berenguer III entre el carrer d’Aragó  i el carrer de l’Estadi.

Les obres, que van començar el 23 d’octubre, estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025) i consisteixen en la instal·lació de 120 metres lineals de noves canonades.

Les rases transcorreran per la vorera excepte en alguns casos en què la rasa haurà de creuar la calçada.  L’obra es realitzarà amb les mínimes afectacions al trànsit possibles, ja que només afectarà la mobilitat dels vehicles en dies molt puntuals.

La retirada de les antigues canonades de fibrociment es portarà a terme segons les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos per un import de 33.596,58€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 9.236,65€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 4 setmanes.