Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament d’aigua del carrer de Joan Miró

L’actuació afecta al tram entre el carrer de Mèxic i el carrer Josep Punsola i s’emmarca dins el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró

Aigües de Mataró ha començat a treballar aquesta setmana en la renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer de Joan Miró. L’actuació afecta al tram comprès entre els carrers de Mèxic i de Josep Punsola, al barri de Rocafonda.

Les obres, que s’han iniciat el 27 de novembre, estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). Consisteixen en la instal·lació de 97 metres lineals de noves canonades de diferents diàmetres.

La rasa anirà majoritàriament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha cruïlles de carrers que es realitzarà per la calçada. Un cop finalitzats els treballs de canalització es reposaran els paviments amb els mateixos materials que hi ha ara.

Les obres d’abastament d’aigua del carrer de Joan Miró s’han fet coincidir en el temps amb la urbanització de la plaça de Joan XXIII i els carrers de l’entorn, que duu a terme l’Ajuntament, per no allargar les molèsties a la mobilitat dels veïns de la zona.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos per un import de 22.652,61€ (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 16.820,12€ (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 4 setmanes.