Back to top

AMSA aprova els pressupostos i la tarifa pel 2018 sense increments en el preu de l’aigua

La Junta General d’Aigües de Mataró, que composa el Ple de l’Ajuntament, va ratificar el dia 22 de desembre l’aprovació del pressupost i la tarifa del servei d’aigua i clavegueram proposada pel consell d’Administració d’Aigües de Mataró.

Un any més, la proposta d’AMSA es basa en mantenir el preu de la tarifa sense augments, com ve fent des de 2013.

La companyia d’aigües de Mataró, aposta per una gestió de la despesa amb criteris d’eficiència i eficàcia, cosa que li permet mantenir el nivell necessari d’inversions a la xarxa per garantir la qualitat del servei a llarg termini.

Així doncs, Aigües de Mataró garanteix un any més una tarifa sense increments i l’augment del preu de l’aigua en alta per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, no afectarà la factura del servei d’aigua de 2018 de la ciutadania de Mataró.