Back to top

Aigües de Mataró finalitza les obres de renovació de l’Estació Elevadora del Parc Forestal

Aigües de Mataró ha finalitzat les obres de renovació de l’Estació Elevadora del Parc Forestal, situada a les instal·lacions del dipòsit Cirera, davant de les pistes d’atletisme.

Aquesta instal·lació data de principis dels anys 70 i és l’encarregada d’elevar aigua a les urbanitzacions de l’extraradi de Mataró (Vilardell, Parc Forestal, Sureres, Cornisa,...)

Al llarg del segon semestre de l’any 2017 s’ha realitzat un esforç en la renovació d’aquesta instal·lació. La inversió en aquesta obra ha estat d’uns 80.000€ de despesa  externa i s’ha executat en dues fases per minimitzar l’afectació a la població. La primera fase va començar abans de l’estiu, en previsió del gran augment de consum que es genera a les urbanitzacions en aquesta època i la segona  a mitjans setembre fins a finals d’any en què s’ha posat en marxa definitivament.

S’han substituït dues bombes de 37KW, s’ha remodelat la sala de vàlvules, zona de mostreig, s’ha instal·lat un nou armari de cloració, noves baranes i escales i un nou quadre de control elèctric. Aprofitant la renovació interior s’han reparat les filtracions d’aigua existents a la coberta del dipòsit, s’ha posat una barana perimetral de seguretat i una nova porta d’accés als vianants.