Back to top

Aigües de Mataró participa al congrés Smart City World 2018

La companyia va presentar el projecte GISWATER i el projecte de telelecura de comptadors

En el marc del congrés Smart City, celebrat al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona en l’Hospitalet de Llobregat, des del 13 fins al 15 de novembre, a l’estand de la Diputació de Barcelona, Aigües de Mataró va presentar dos dels projectes d’innovació que s’estan portant a terme a la companyia: el projecte Giswater i el projecte de lectura remota de comptadors d’aigua a Mataró.

Giswater és un projecte col·laboratiu , en el que deu companyies catalanes treballen  en el desenvolupament d’una plataforma SIG de “codi obert” que esdevingui un estàndard en la gestió dels serveis d’aigua i sanejament  a Catalunya.  Aquesta plataforma tecnològica permetrà ,per les seves altes prestacions, incrementar notablement l’eficiència en la gestió d’aquests serveis municipals.

El projecte de telelectura de comptadors d’aigua, desenvolupat per Aigües de Mataró, és un sistema que permet recollir la lectura dels comptadors de manera diària i remota que junt amb un paquet d’eines software desenvolupades per Aigües de Mataró permet portar un control i anàlisis, tant del consum d’aigua del client com de l'estat del comptador i la instal·lació. Entre altres millores, permetrà donar un millor servei al ciutadà permetent consultar la informació del seu consum diari, definir diferents tipus d'alertes en funció del perfil del client i definir el mitjà de comunicació (correu electrònic, SMS,.. ) envers el client. També permetrà, a nivell de control de parc de comptadors d’Aigües de Mataró, una avançada detecció de fuites, de fraus i de possible manipulacions o anomalies internes.

El desenvolupament d’aquestes noves eines de treball permet millorar l’eficiència en la gestió i el manteniment de la xarxa d’aigua i millorar el servei al ciutadà.