Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament d’aigua al carrer de la Marató

L’actuació s’emmarca dins el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró

Aigües de Mataró ha iniciat els treballs de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable al tram del carrer de la Marató entre el carrer de l’Estadi i l’avinguda de la Gatassa.

Les obres, iniciades el 26 de novembre, estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). Consisteixen en la instal·lació de 368 metres lineals de noves canonades de diferents diàmetres. En el transcurs de l’obra, i per minimitzar el seu impacte en la continuïtat del servei, s’instal·laran canonades provisionals que donaran servei als abonats mentre es realitzen les operacions de retirada de l’actual canonada i la instal·lació de la nova.

La rasa anirà majoritàriament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha cruïlles de carrers, que es realitzarà per la calçada. Un cop finalitzats els treballs de canalització es reposaran els paviments amb els mateixos materials que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos per un import de 83.717,78 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 64.632,24 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista d’onze setmanes.