Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa de clavegueram i reurbanitza el carrer de Catalunya

Aigües de Mataró comença aquesta setmana les obres de renovació de la xarxa de clavegueram i la posterior reurbanització del carrer de Catalunya. La intervenció en aquest carrer resoldrà les deficiències detectades a la xarxa, que requereixen la seva renovació.

Amb aquest objectiu es preveu la construcció de 143 m de tub de PVC de 400 mm de diàmetre per substituir la xarxa actual. La rasa es realitzarà per la calçada. Es renovaran els claveguerons que estiguin en mal estat i es faran nous embornals i quatre pous de registre.

Pel que fa a la reurbanització, es delimitarà correctament l’àmbit d’estacionament de vehicles i la calçada, destinant l’espai sobrant a ampliar les voreres. Totes les cruïlles del carrer –amb els carrers de Jaume Isern, Ramon Llull i Catalunya elevades– seran elevades per donar prioritat al vianant i eliminar barreres arquitectòniques.

En termes de mobilitat l’obra es divideix en dues fases. La primera fase dura aproximadament sis setmanes, durant les quals el carrer de Catalunya, entre el carrer d’Altafulla i el carrer de Ramon Llull, estarà tancat  a la circulació de vehicles. A la segona fase l’afectació ja serà a tot el carrer. Els treballs s’aniran realitzant per trams i es permetrà  l’accés als guals excepte els dies que hi estiguin afectats. L’accés als pàrquings s’haurà de fer entrant per Altafulla o en cul de sac en funció de l’estat de les obres i la ubicació del gual. Demà dimarts, 5 de febrer, a les 19:00 hores hi ha prevista una reunió informativa per als veïns a la sala d'actes de l'edifici de Via Pública (plaça de Granollers, 11), on s’explicaran les afectacions previstes i s’atendran possibles dubtes. 

L’obra ha estat adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos, S.A. El pressupost és de 317.620,04 € (IVA inclòs). Es preveu que els treballs finalitzin dins la primera quinzena de juny.