Back to top

Aigües de Mataró renova l’oficina virtual amb una nova imatge i noves funcionalitats per facilitar la gestió dels tràmits als clients

Aigües de Mataró estrena nova imatge i noves funcionalitats  a l’Oficina Virtual que inclouen:

-Accés per registre.

-Nou disseny responsiu que permet una bona visibilitat tant des d’un PC com en altres dispositius com ara tauletes o telèfons intel·ligents.

-Possibilitat de gestionar diversos contractes des d’un mateix registre.

- Possibilitat d’adaptar futurs tràmits tant dins com fora de l’oficina virtual.

Registrar-se a l’Oficina Virtual d’Aigües de Mataró permet per accedir al consum d’aigua, pagar o descarregar les factures, donar la lectura del comptador, canviar el número de compte de domiciliació o gestionar les dades personals a qualsevol hora.

Una altra de les gestions que es poden realitzar des de l’Oficina Virtual és rebre la factura sense paper. En aquest cas, a més del benefici ambiental, evitant tant la creació com l’acumulació de papers a casa, suposa més agilitat per l’usuari, ja que el client rep la factura el mateix dia de la seva creació, i una millora de la privacitat, ja que només es pot consultar la factura des de l’oficina virtual i ningú altre té la possibilitat d’accedir a les dades personals de l’abonat com passa amb una carta que s’envia per correu ordinari.

Aquest sistema ha tingut un increment en els últims anys, arribant  fins al 12.2%  d’abonats amb factura sense paper i factura electrònica.