Back to top

Aigües de Mataró, presenta el seu pla de desenvolupament sostenible, elaborat en coherència amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU

Aigües de Mataró conjuntament amb la càtedra UNESCO de sostenibilitat de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), ha realitzat un estudi durant el 2017-2018, per sincronitzar les accions de la companyia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.
De les conclusions d'aquest estudi se'n derivaran polítiques i objectius que dirigiran l'actuació d'Aigües de Mataró durant els anys vinents.

Portar a terme accions per reduir la petjada de carboni (emissions de gasos amb efecte hivernacle) i la petjada hídrica (volum d’aigua que es consumeix o contamina per poder generar un producte o mantenir un servei),  millorar la satisfacció del nivell de servei ofert per AMSA, accés equitatiu a l’aigua potable, gestió sostenible i ús eficient dels recursos naturals i promoure pràctiques que minimitzen el consum d'aigua envasada són algunes de les accions i objectius d’aquest pla.

Per més informació podeu accedir a la presentació l’Informe de Sostenibilitat i Economia Circular d’Aigües de Mataró 2019.