Back to top

Aigües de Mataró obté la certificació ISO 14001

La companyia acompleix una fita important pel que fa al control d'aspectes ambientals.

Aigües de Mataró certifica  el seu sistema de gestió ambiental conforme a la norma ISO 14001. Aquesta certificació valida el bon funcionament  de la sistemàtica de control d’aspectes ambientals tant des del punt de vista d’obligacions legals com de la de compromisos voluntaris amb el medi ambient. 

La norma ISO 14001 és una norma internacional que  permet a les organitzacions demostrar el seu compromís amb la protecció del medi ambient a través de la gestió dels riscs medi ambientals  associats a l’activitat que duen a terme dins d’un marc de millora contínua.  Mitjançant la seva certificació,  es fa palès el compromís i  l’assumpció de responsabilitats a la vegada que es pretén que serveixi d’inspiració per a la resta d’organitzacions que col·laboren amb la companyia d'aigües, com ara els proveïdors.

Com a part del compromís d'AMSA amb el medi ambient, ja fa dos anys es va incorporar al sistema de qualitat la gestió d'aspectes mediambientals, aquest procés compleix una fita important amb aquesta certificació.