Back to top

Qualitat de l’aigua

En referència a un post aparegut a les xarxes socials d'una usuària sobre la presència de cucs en l'aigua recollida en un punt concret del seu domicili, el Laboratori d'Aigües de Mataró ha procedit a recollir mostra del comptador i de l'aixeta afectada, per tal de realitzar anàlisis d'indicadors de contaminació de l'aigua, resultats dels quals es tindran demà. Així mateix, amb presència de la usuària, s'ha realitzat una anàlisi visual de presència de cucs en totes les aixetes del domicili, amb filtre i sense, observant absència de larves i/o cucs.
Tanmateix recordar als usuaris que l'aigua subministrada per Aigües de Mataró passa controls diaris, tant a dipòsits com a punts de xarxa, segons indica el R.D. 140/2003, referent a Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, així com inspeccions sanitàries per part de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, per tal d'assegurar sanitàriament la qualitat de l'aigua. També recordar que aquest control garanteix la qualitat de l'aigua fins a comptador, i per tant els mateixos usuaris han de tenir en compte mantenir correctament les instal·lacions interiors i procurar no connectar elements, susceptibles a contaminació, com ara mànegues, a les aixetes de consum per tal de garantir la potabilitat de l'aigua.