Back to top

Resultats analítics satisfactoris de la qualitat de l'aigua subministrada

En relació a les mostres recollides el diumenge al domicili d'una usuària que assegurava que li sortien cucs a l'aigua de l'aixeta, i així ho va comunicar a través de les xarxes socials, els resultats analítics obtinguts han estat satisfactoris. S'ha realitzat les anàlisis de paràmetres indicadors de contaminació i es determina que, en totes dues mostres recollides per part d'Aigües de Mataró (comptador i aixeta del consumidor), tots aquests paràmetres han estat negatius, complint amb les especificacions del Real Decret 140/2003, referent als Criteris de qualitat de l'aigua de consum humà.
A la vista d'aquests resultats es pot concloure que l'aigua prové sense cap classe de contaminació, i per tant els cucs presents a l'ampolla no són provinents de l'aigua subministrada.
Aprofitem per recordar que Aigües de Mataró resta a la disposició dels seus usuaris per l'aclariment de qualsevol dubte sobre la potabilitat i qualitat de l'aigua que subministra.