Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament d’aigua del carrer de Sant Cugat i del carrer de Javier Castaños

L’actuació s’emmarca dins el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró

Aigües de Mataró ha iniciat els treballs de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer de Sant Cugat i del carrer de Javier Castaños, entre el carrer d’Iluro i la ronda de la República.

Les obres, iniciades avui 7 d’octubre, estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). S’instal·laran 214 metres lineals de canonades noves de diferents diàmetres. Per garantir la continuïtat del servei als abonats, en el transcurs de l’obra col·locaran canonades provisionals, mentre es realitzen els treballs de retirada de l’actual canonada i la instal·lació de la nova.

La rasa anirà majoritàriament per la vorera i el trànsit no estarà tallat exceptuant en moments puntuals, que s'afectarà la circulació i/o estacionament de vehicles i al transit de vianants. Un cop finalitzats els treballs de canalització es reposaran els paviments amb els mateixos materials que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos per un import de 33.184,81 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 53.359,56 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de sis setmanes.