Back to top

Resultats de l’enquesta de satisfacció d’Aigües de Mataró

Durant els mesos d’abril, maig i juny de 2019, Aigües de Mataró ha realitzat una enquesta de satisfacció per conèixer l’opinió dels usuaris i la ciutadania en general.

Els canals que s’han fet servir per fer arribar l’enquesta han estat per correu postal, en línia, amb un enllaç que adreçava a l’enquesta al web d’Aigües de Mataró, mitjançant el correu electrònic de la factura i en xarxes les socials.

S’ha tramès 58.608 qüestionaris dels quals s’han rebut 1.362, segons aquests resultats, l’índex de participació ha estat del 2,3%. Amb la participació obtinguda els resultats tenen un nivell de confiança del 95%.

Conclusions

La valoració global d’Aigües de Mataró pels usuaris ha estat positiva en un 93%.

Un percentatge important d’usuaris no destina l’aigua de l’aixeta com aigua de beguda.

El web d’AMSA i l’Oficina Virtual incrementen les seves visites respecte a les enquestes d’anys anteriors, així i tot encara considerem que està poc visitada.

Dins les respostes a l’enquesta també s’han recollit 335 suggeriments i comentaris. D’entre aquests, 205 s’han pogut tractar com a informació d’interès de cara a millorar el servei i s’han agrupat en 4 categories: Qualitat de l’aigua, Preu, Factura i Idioma de l’Enquesta.

Tots els suggeriments han estat derivats als departaments competents per al seu estudi,  valoració i, si s’escau, aplicació.

Volem agrair la participació dels ciutadans en respondre l’enquesta de satisfacció, ja que aquests resultats ens ajuden a detectar oportunitats de millora i a continuar en la mateixa línia de treball per seguir oferint un servei amb el qual els usuaris estan satisfets.

Per més informació consulteu l’Informe de l’Enquesta de Satisfacció d’Aigües de Mataró.