Back to top

Comunicat d’Aigües de Mataró amb relació a la notícia sobre la planta potabilitzadora de Palafolls

Aigües de Mataró us informa que la incidència amb la planta potabilitzadora de Palafolls no afecta la qualitat de l’aigua que se subministra a la ciutat de Mataró.

Actualment, la planta potabilitzadora que tracta i controla la quantitat i qualitat de l’aigua subministrada a Mataró és la de Cardedeu, en la que fins ara, no hi ha cap incidència.

Per tant, l’aigua de Mataró segueix complint els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (Real Decret 140/2003), tot i això, com sempre, recomanem un ús racional de l’aigua com a recurs renovable limitat.