Back to top

Junts fem front a la crisi de la COVID-19

Davant la situació extraordinària que s’està vivint per fer front a la COVID-19,  Aigües de Mataró ha adoptat les següents mesures a partir de les disposicions decretades per les autoritats competents.

Aigües de Mataró no suspendrà el servei d’aigua per manca de pagament a les famílies o empreses mentre se sostingui l’estat d’Alarma.

També s’aplicaran mesures per ajornar el termini de pagament sense recàrrec.

A més, s’està a l’espera d’un decret del Govern de la Generalitat que permeti la reducció del Cànon de l’Aigua en un 50% en usuaris domèstics a les factures d’abril i maig, i també del 50% a les indústries, petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms.

Recordem a les persones i famílies afectades econòmicament per aquesta crisi de la COVID-19, poden tramitar el Cànon Social de l’Aigua que, si es fa un ús raonable del consum de l’aigua, permet que l’import del Cànon Social sigui zero, fins i  tot en situació de normalitat.

Podeu clicar en aquest enllaç per tramitar el Cànon social de l’Agència Catalana de l’Aigua:  http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua    

A les persones beneficiàries del Cànon Social, la companyia seguirà aplicant automàticament la Tarifa Social d’Aigües de Mataró, per una reducció del preu de la factura. 

Pel que fa a garantir el servei, recordem que el subministrament d’aigua és un servei essencial, i encara més en moments excepcionals de confinament com el que estem vivint.  Per tant,  no es programaran talls de subministrament excepte els provocats per treballs per assegurar el servei o avaries fortuïtes que, d’altra banda, es resoldran en el mínim temps possible.

L’equip d’Aigües de Mataró treballa per  poder garantir aquest servei essencial per tota la ciutat.