Back to top

Aigües de Mataró obté la certificació UNE 19601 del seu sistema de gestió del Compliance

Aigües de Mataró obté la certificació UNE 19601 del seu sistema de gestió del Compliance Penal, per part de la World Compliance Association. La UNE 19601 estableix els requisits d'un sistema de gestió de Compliance penal amb l'objectiu d'anar més enllà de l'acompliment de la legislació, i ajudar a les empreses i organitzacions a prevenir la comissió de delictes i reduir el risc penal i amb això, afavorir una cultura ètica i de compliment.