Back to top

La Junta General d’Aigües de Mataró aprova l’absorció de l’empresa MESSA

Aigües de Mataró gestionarà el Tub Verd

Ahir dimecres, la Junta General d’Aigües de Mataró va aprovar l’absorció de l’empresa MESSA, explotadora de la xarxa del Tub Verd, per part d’AMSA.

La Junta General, formada pel Ple de l’Ajuntament, ha donat suport i ratificat l’aprovació del Consell d’Administració del passat dimecres.

Aquesta absorció suposa la incorporació del Tub Verd als serveis que ofereix Aigües de Mataró. La decisió respon a criteris econòmics i d’eficiència i permetrà garantir i ampliar el servei del Tub Verd.

Aigües de Mataró va recuperar el passat mes d’abril el 51 % de les accions de MESSA propietat de Naturgy des de 2015 aconseguint que MESSA passés a ser una companyia 100 %  de titularitat pública.

Una energia més neta

El Tub Verd és una xarxa urbana de distribució de fred i calor a partir d’una central de generació tèrmica. El servei de calor principalment utilitza com a fonts d’energies primàries el vapor generat a la planta incineradora de residus de Mataró (CTRSU) i el biogàs que es genera en el tractament de les aigües residuals a la planta depuradora. El servei de fred es genera a partir de refredadores elèctriques condensades per aigua, les quals poden fer multiplicar el rendiment respecte una refredadora elèctrica convencional refrigerada per aire, fins a 3 vegades.

La xarxa fa arribar aigua calenta fins a cada subestació de calor o fred, instal·lades a cada equipament i/o habitatge, oferint servei de calefacció, aigua calenta sanitària i/o aire condicionat, facturant només per l’energia consumida en aquest procés de bescanvi. Això, converteix al Tub Verd en una font neta i eficient d’energia calorífica i frigorífica, alhora que minimitza, en bona part, la instal·lació i manteniment d’equips als habitatges i equipaments, ja que estan centralitzats a la seva planta generadora i les diferents subestacions.

Previsió d’expansió

El Tub Verd va néixer l’any 2001 i actualment, disposa d’una xarxa de distribució de 7 km  que ofereix servei de calor, així com una xarxa de 2 km que ofereix servei de fred i calor. En conjunt,  dona servei a 13 centres educatius, 5 equipaments esportius, 6 equipaments del sector terciari i 7 blocs d’habitatges. Entre els grans equipaments als quals s’ofereix servei, destaquen l’Hospital de Mataró, el TecnoCampus, les instal·lacions esportives d’El Sorrall i edifici d’oficines de la zona del Rengle. Igualment, estan previstes les connexions de quatre edificis d’habitatges més de nova construcció al Rengle.  

Dins d’aquestes perspectives d’ampliació, Aigües de Mataró impulsarà els serveis del Tub Verd als nous edificis d’habitatges i serveis pendents de construcció, tant a l’actual zona del Rengle com a la zona d’Iveco.

El nou Pla director del Tub Verd  estudiarà tècnicament i econòmicament futures expansions de la xarxa Tub Verd, que inclourà les noves zones urbanístiques de la ciutat com la nova àrea d’El Sorrall, l’ampliació de l’Hospital de Mataró, i la connexió d’edificis i serveis existents actualment al llarg de la seva xarxa de distribució.

Extensió de la xarxa Tub Verd a Mataró

Des d’un punt de vista ambiental, cada equipament connectat al Tub Verd, redueix el consum d’energia fòssil, la qual cosa, es tradueix en un estalvi de més del 78 % d’emissions de CO2eq a l’atmosfera en comparació amb altres alternatives convencionals.

En aquest sentit, l’activitat del Tub Verd, redueix la petjada de carboni i fomenta la sostenibilitat energètica i ambiental a la ciutat de Mataró.