Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament del carrer de Malgrat

L’actuació s’emmarca dins el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró.

Aigües de Mataró ha iniciat, el dilluns 29 de juny, els treballs de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer de Malgrat, al barri de la Llàntia.

Les obres estan contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). Consisteixen en la instal·lació de 451 metres lineals de noves canonades de diferents diàmetres i la instal·lació d’una boca d’incendi que millorarà la cobertura contra incendis de la zona. Estarà situada a la cantonada del carrer de Malgrat amb el carrer de Lloret de Mar a l’alçada del número 2.

Per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, en el transcurs de l’obra, s’instal·laran canonades provisionals que donaran servei als abonats mentre es realitzen les operacions de retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

La rasa anirà majoritàriament per la vorera i la circulació de vehicles no es veurà afectada,  exceptuant els trams on hi ha cruïlles de carrers, que s’hauran de tallar de manera puntual. Un cop finalitzats els treballs de canalització es reposaran els paviments amb els mateixos materials que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa Construcciones García Cano e Hijos S.A., per un import de 74.777,24 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró, per un import de 102.766,026 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de dotze setmanes.