Back to top

Aigües de Mataró forma part de la Red Española del Pacto Mundial de les Nacions Unides

Aigües de Mataró ja forma part de la Red Española del Pacto Mundial de les Nacions Unides, la més gran iniciativa de sostenibilitat corporativa del món.

Amb més de 12.500 entitats i presència a més de 160 països, es basa en deu principis universals amb el compromís de complir amb les responsabilitats fonamentals a les àrees de drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció.

Aquests deu principis són:

  1. Les empreses han de secundar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d'influència.
  2. Les empreses han d'assegurar-se que les seves empreses no són còmplices en la vulneració dels Drets Humans.
  3. Les empreses han de donar suport a la llibertat d'afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
  4. Les empreses han de donar suport a l'eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.
  5. Les empreses han de donar suport a l'erradicació del treball infantil.
  6. Les empreses han de donar suport a l'abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l'ocupació.
  7. Les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
  8. Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
  9. Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
  10. Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses extorsió i suborn.