Back to top

El Consell d’Administració d’Aigües de Mataró aprova el nomenament de la pròxima gerent de la companyia

Raquel Compta serà el relleu d’Antoni Uix a la gerència d’Aigües de Mataró.

El Consell d’Administració d’Aigües de Mataró va aprovar el passat dijous 13 de maig, el nomenament de la que serà la nova gerent de la companyia, Raquel Compta.

El procés de selecció es va iniciar mitjançant una convocatòria per procediment obert el desembre de 2020 per cobrir la vacant que deixarà l’actual director-gerent amb motiu de la seva pròxima jubilació.

Durant els pròxims mesos s’iniciarà una etapa de relleu per poder fer el traspàs de totes les qüestions relatives a la companyia amb el màxim rigor i transparència.

Raquel Compta, formada en Enginyeria Industrial, ha prestat el seu servei al sector privat de l’aigua a l’àrea tècnica i de clients.  També ha participat com a docent i directora en Màsters i Postgraus relacionats amb la Gestió Integral de l’aigua i ha treballat en projectes de software i consultoria.  

Antoni Uix deixarà la companyia després de 9 anys de dedicació. La seva gestió s’ha caracteritzat, entre altres aspectes,  per la implantació d’un model de direcció de caràcter participatiu, per la planificació de la gestió de l’aigua en totes les seves vessants amb la creació del Pla Estratègic i dels diversos Plans Directors, per la integració del TubVerd dins el servei d’Aigües de Mataró, per la creació del Nou dipòsit de Bellavista, i per gestionar la companyia amb la màxima eficiència mantenint i millorant la qualitat del servei tot i no augmentar la tarifa des del 2013.