Back to top

Aigües de Mataró estrena “Comunicaigua”, un nou servei d’alertes i avisos multimèdia

Aigües de Mataró ha posat en marxa un nou servei d'avisos i alertes multimèdia, totalment gratuït, per facilitar la comunicació de primera mà amb la clientela de la companyia.

Comunicaigua és un servei pensat per informar puntualment de les avaries o aturades de subministrament programades per obres a la xarxa, que poden afectar la zona on les persones usuàries tenen seu contracte d'aigua. També s’enviaran avisos en cas de possibilitat de fuites o excessos de consum i d’incidències a la facturació.

Aquest servei només emetrà alertes i avisos relacionats amb el servei d’aigua de les persones destinatàries i en cap cas, s’enviarà informació comercial ni publicitat per aquest canal.

Per assegurar que es poden rebre els missatges de Comunicaigua, Aigües de Mataró recomana actualitzar les dades de contacte amb un número de telèfon mòbil i un correu electrònic a l'apartat "gestió de dades" a l'Oficina Virtual d'Aigües de Mataró. https://oficinavirtual.aiguesmataro.com

Aquest nou servei reforça, encara més, el compromís que la companyia té amb la ciutat, acostant el seu servei a les persones usuàries i permetent que disposin, amb rapidesa i de primera mà, de tota la informació que els pugui ser d’interès.