Back to top

Aigües de Mataró renova la xarxa d’abastament dels carrers dels entorns a la plaça de Catalunya i a la ronda de Leopoldo O’Donnell

L’actuació, que s’emmarca dins del Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025), va començar el dilluns 27 de juny .

Els treballs contemplen la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua dels carrers de Domènec Matheu, de Bonaventura Carles Aribau, de Joan Bialet i Massé, d’Antoni Comas i Pujol. També es renovarà la plaça de Catalunya en el tram comprès entre el carrer de Joan Bialet i Massé i el carrer Bonaventura Carles Aribau; i la ronda de Leopoldo O’Donnell en el tram comprès entre el carrer d’Antoni Comas i Pujol i el carrer de Jeroni Pujades, al barri de Peramàs.

Les obres consisteixen en la instal·lació de 471 metres lineals de noves canonades de diferents materials i diàmetres. També s’instal·laran vàlvules de maniobra i descàrregues necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa.

En el transcurs de l’obra, per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, s’instal·laran canonades provisionals per donar servei als abonats mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

En les instal·lacions d’abastament, la rasa va majoritàriament per la vorera així que la circulació de vehicles no es veurà afectada, exceptuant els trams on hi ha cruïlles i per la retirada de la xarxa existent, moment que el trànsit s’haurà de tallar de manera puntual. Les obres es realitzaran per fases per minimitzar afectacions i de manera que sempre hi hagi pas habilitat per als vianants.

La reposició de la vorera es farà majoritàriament amb panot. Per garantir la continuïtat dels paviments existents la reposició de les rases es farà amb materials de les mateixes característiques dels que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos, S.A., per un import de 101.508,09 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 97.550,39 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de tretze setmanes.