Back to top

Aigües de Mataró presenta la seva Memòria 2021

El document, fa un repàs a les actuacions portades a terme durant l’any passat a la companyia i fa el seguiment del compliment dels compromisos del Pacte Mundial de l’ONU.

Aigües de Mataró ha publicat la Memòria de l’any 2021. Aquesta memòria, vol servir per donar a conèixer les activitats, informacions i dades més significatives de la companyia que es van portar a terme durant l’any passat.

Aigües de Mataró, com a empresa municipal i pública, està compromesa amb la ciutat a la qual serveix i és per això que, dins el seu compromís de transparència, vol donar a conèixer totes les activitats i actuacions acomplertes. A la Memòria també hi ha presentades les dades econòmiques de l’empresa i un esborrany dels projectes de futur.

Enguany, a la memòria s’hi ha inclòs el seguiment que es fa del compliment dels dictats que emanen del Pacte Mundial de l’ONU i que Aigües de Mataró ha subscrit.

Durant els darrers quatre anys Aigües de Mataró ha anat incorporant al seu sistema de gestió els aspectes ambientals, laborals i un codi ètic amb diferents compromisos i obligacions a seguir, segons els dictats d’aquest Pacte Mundial. Aquesta memòria vol ser el testimoni del seguiment que es fa d’aquests compromisos i un full de ruta per continuar treballant de cara a assolir aquests dictats.

La Memòria 2021 és una oportunitat per conèixer a Aigües de Mataró des de dins, i entendre la feina que es fa des de cada àrea, per garantir un servei de qualitat en la gestió integral de l’aigua de la ciutat.

Podeu accedir a la publicació clicant sobre: Memòria 2021 d’Aigües de Mataró SA.