Back to top

Aigües de Mataró ha participat en la jornada organitzada per Aigües de Blanes sobre la telelectura.

La jornada, celebrada a Blanes el passat 27 d'octubre, va servir per posar en comú els projectes de telelectura de diferents empreses del sector.

En aquesta jornada, on van participar membres associats a la plataforma Giswater es van compartir coneixements i experiències al voltant de la telelectura, el sistema que utilitzen la majoria dels comptadors electrònics per permetre les lectures de consum a distància.


Paco López, tècnic de Sistemes i Javi Prado, responsable del departament de Lectures i Inspeccions van donar a conèixer l'experiència d'Aigües de Mataró en la incorporació d'aquest sistema.

L'any 2001, AMSA va iniciar la campanya de substitució progressiva dels comptadors mecànics per comptadors electrònics de nova generació. Actualment, Mataró compta amb un 84% de comptadors electrònics i un 71% del parc total de comptadors ja disposa de telelectura amb diverses tecnologies de comunicació, com la NB-IoT, la GPRS o la xarxa fixa.


Des de 2020 que s’ha apostat per la tecnologia NB-IoT, tecnologia de comunicació de comptadors basada en l'internet de les coses. Aquesta tecnologia està pensada per enviar poca informació de manera àgil i senzilla, millora significativament el consum energètic de la transmissió sense fil, garantint una bona comunicació i solucionant els problemes de cobertura que poden aparèixer en instal·lar els comptadors en soterranis i baixos, ja que garanteix una gran penetració de senyal.


La telelectura, facilita a la clientela informació actualitzada i en temps real dels seus consums d'aigua. Això permet detectar, de manera ràpida, excessos de consum o fuites d'aigua i actuar preventivament per evitar problemes posteriors.