Back to top

Aigües de Mataró renova les certificacions ISO 9001 i ISO 14001, incorporant al seu abast, la xarxa TubVerd i l’àrea d’energia.

Les dues certificacions han estat acreditades per l’empresa auditora Tüv Nord i remarquen la bona gestió de l’empresa i els serveis que ofereix a la ciutadania.

La certificació del sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001 fa referència a tota la gestió del servei de captació, emmagatzematge, tractament, anàlisi, disseny i distribució de la xarxa d’abastament d’aigua de consum, així com la gestió del servei de recollida, transport, anàlisi i disseny de la xarxa d’aigües pluvials i residuals. La certificació també inclou la gestió i manteniment de les fonts ornamentals, els hidrants de la ciutat i els diferents serveis que ofereix el laboratori d’Aigües de Mataró.  

L’objectiu d’Aigües de Mataró és treballar per mantenir el seu compromís amb la qualitat, complint amb un model de gestió orientat a la clientela per satisfer les seves necessitats i expectatives d’una manera eficaç i eficient. 

L’altra certificació renovada, l’ISO 14001, és una norma internacional que permet a les organitzacions demostrar el seu compromís amb la protecció del medi ambient a través de la gestió dels riscs mediambientals associats a les activitats que aquestes duen a terme, dins d’un marc de millora contínua.   

Amb aquesta certificació, Aigües de Mataró reafirma el seu compromís amb el medi ambient i la responsabilitat social que se’n deriva, tant de la seva gestió com la dels organismes, entitats o proveïdors que treballen amb l’empresa. 

Aigües de Mataró és una empresa pública amb vocació de servei, fortament compromesa amb la ciutat, la qualitat, la innovació i la responsabilitat social i mediambiental. Aquestes certificacions suposen un reconeixement al compromís d’Aigües de Mataró amb la qualitat i la millora contínues. 

Enguany l’àrea d’energia, que inclou el TubVerd, com a part d’Aigües de Mataró, s’ha incorporat a l’abast d’aquestes dues importants certificacions. L'àrea d’energia gestiona el TubVerd i el disseny, instal·lació i el manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques dels edificis públics de la ciutat.