Back to top

Aigües de Mataró presenta la seva memòria d’activitats 2019-2022

El document fa un repàs a les actuacions portades a terme durant els darrers quatre anys, i recull el seguiment del compliment dels compromisos del Pacte Mundial de l’ONU

Aquesta memòria vol servir per donar a conèixer les activitats, informacions i dades més significatives sobre la companyia que es van portar a terme durant l’any passat, alhora que fa un repàs de les principals accions dutes a terme aquests darrers quatre anys i que han tingut un important impacte per a l’empresa i la ciutat.

El document també recull les dades econòmiques de la companyia, i s’hi fa un esborrany dels projectes de futur.

AMSA té un compromís de transparència amb la ciutadania i com a empresa municipal i pública, vol donar a conèixer totes les activitats i actuacions acomplertes.

El document també fa un repàs al compliment dels dictats que emanen del Pacte Mundial de l’ONU i amb el que la companyia està compromesa.

La memòria d'activitats 2019-2022 és una oportunitat per conèixer l’interior d’Aigües de Mataró, i entendre la feina que es fa des de cada àrea, per garantir un servei de qualitat en la gestió integral de l’aigua de la ciutat i veure les accions que es porten a terme per complir el Pla d’emergència en situació de Sequera.  

Podeu accedir a la publicació clicant sobre: Memòria d'activitats 2019-2022