Back to top

Control analític de qualitat de l’aigua subministrada per la companyia

L’aigua que subministrem a Mataró, és controlada diàriament, pel Laboratori Municipal d’Aigües de Mataró, autoritzat per la Generalitat de Catalunya, seguint el que indica el Reial Decret 140/2003.

Aquest Decret estableix els criteris sanitaris que ha d’acomplir integrament l’aigua que subministra i gestiona Aigües de Mataró, SA.

Per tant, Aigües de Mataró, no realitza inspeccions als interiors dels habitatges/locals particulars per a la comprovació de la qualitat de l’aigua.

Cal que tinguin present, que les trucades telefòniques que puguin rebre, demanant-los una analítica d’aigua del seu habitatge/local, les realitzen empreses que no tenen res a veure amb Aigües de Mataró.  Des de la companyia volem alertar de la proliferació de empreses  que duen a terme pràctiques analítiques amb finalitats comercials.

Podeu accedir a “Resultat promig de les anàlisis d’aigua” a la nostra pagina web

http://www.aiguesmataro.cat/laboratori