Back to top

Cost i consum d'aigua a Mataró

En el cost de l'aigua es reflecteix tot el conjunt de processos i recursos necessaris per captar-la al medi natural, conduir-la a les estacions de tractament, transformar-la en aigua potable, analitzar la seva qualitat, distribuir-la a casa de l'abonat, conduir l'aigua utilitzada a les plantes depuradores, depurar-la i retornar-la al medi natural en el millor estat possible.

L'abonat paga un servei molt més que un producte.

Quanta aigua consumim?