Back to top

Dades estadístiques

Rendiment

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AIGUA SUBMIN. m3 7.553.780 7.056.615 6.853.621 6.740.335 6.847.593 7.160.000 6.990.000
AIGUA FACT. m3 6.733.918 6.528.969 6.298.206 6.148.228 6.268.405 6.374.000 6.450.000
AIGUA NO CONTROLADA. m3 819.862 527.646 555.415 592.107 579.188 786.000 540.000
RENDIMENT 89% 92,5% 92% 91% 91,5% 89% 92,3%

Abonats

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
COMPTADORS 56.846 56.937 56.632 56.991 57.023 57.500 57.827
AFORAMENTS 154 136 114 81 73 55 49
RAMALS INCENDI 917 918 914 917 861 903 902
ABONATS 57.917 57.991 57.660 57.989 57.957 58.458 58.778

Consum (m3)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DOMÈSTICS 4.605.065 4.567.507 4.464.605 4.348.894 4.441.839 4.463.074 4.514.068
NO DOMÈSTICS  1.760.824 1.603.548 1.516.454 1.244.582 1.247.213 1.249.425 1.304.927
PÚBLICS 368.080 357.914 317.147 344.697 343.353 429.152 407.432
TOTAL MATARÓ 6.733.969 6.528.969 6.298.206 6.148.228 6.268.405 6.374.126 6.449.606

Adducció (m3)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AIGUA PRÒPIA 1.044.302 1.291.507 2.006.980 2.109.647 1.658.298 1.534.971 1.371.756
AIGUA TER-LLOBREGAT (ATLL) 6.509.362 5.765.108 4.846.641 4.630.688

5.189.295

5.627.215 5.615.432
AIGUA SUBMINISTRADA 7.553.664 7.056.615 6.853.621 6.740.335 6.847.593 7.162.186 6.987.188