Back to top

Depuració

SIMMAR (Serveis Integrals del Maresme SL) va ser creada el 25 d'octubre de 1997, per l'agrupació d'empreses (AQUAGEST MEDIOAMBIENTE - RUBATEC- AMSA) amb un 80%, juntament amb el Consell Comarcal del Maresme amb un 20%, per gestionar els serveis de sanejament i enllumenat públic, així com altres serveis tècnics municipals englobats dins l’àmbit de la comarca del Maresme. Aigües de Mataró hi participa amb el 10% de l'agrupació d'empreses i s'encarrega del control analític del procés de depuració.

La funció principal de SIMMAR és la gestió dels sistemes de sanejament que hi ha al Maresme, així com la gestió de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDARS) i els col·lectors en alta. També s'encarrega de la recollida dels residus sòlids urbans.

Aquesta estació depuradora tracta el sanejament del Maresme Central, que consta d'una xarxa de col·lectors que recullen les aigües residuals de les poblacions de Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrera de Mar, Cabrils, Argentona, Dosrius i Mataró.

Situada al paratge anomenat Les Hortes del Camí Ral, desenvolupa en la seva línia d'aigua, un procés biològic de doble etapa, com a conseqüència de la incidència de les aigües industrials i una línia de fangs, amb recirculació, espessidors, deshidratació i emmagatzematge dels fangs.

Les aigües tractades són abocades al mar a través d'un emissari submarí de 2.000 metres de longitud.