Back to top

Depuració

AMSA hi participa amb un 8% de SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE. La resta de les participacions són propietat de SOREA (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.) i de Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA. SOREA-RUBATEC- AMSA, AIE, subscriu el 80 % del capital social de SIMMAR (Serveis Integrals del Maresme SL) per a la gestió dels serveis de sanejament, enllumenat públic i els propis dels tècnics i de les brigades municipals dins de l’àmbit de la comarca del Maresme.

El 20% restant pertany al Consell Comarcal del Maresme. SIMMAR també executa la gestió i el manteniment de l’EDAR (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals de Mataró) i altres EDAR de la comarca, entre altres activitats.
El Laboratori d’AMSA fa totes les anàlisis d’aigües residuals per comprovar el funcionament i el control de les EDAR de la comarca del Maresme, i també porta a terme les anàlisis de control d’abocaments d’aigües residuals industrials que fa el Consell Comarcal del Maresme.

Aquesta estació depuradora tracta el sanejament del Maresme Central, que consta d'una xarxa de col·lectors que recullen les aigües residuals de les poblacions de Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrera de Mar, Cabrils, Argentona, Dosrius i Mataró.

Situada al paratge anomenat Les Hortes del Camí Ral, desenvolupa en la seva línia d'aigua, un procés biològic de doble etapa, com a conseqüència de la incidència de les aigües industrials i una línia de fangs, amb recirculació, espessidors, deshidratació i emmagatzematge dels fangs.

Les aigües tractades són abocades al mar a través d'un emissari submarí de 2.000 metres de longitud.