Back to top

Descripció de la factura

{{ help.titols.detall }}
{{ help.titols.grup1 }}
{{ help.titols.quota }} {{ tarifa.quota_preu.toFixed(4) }} € x {{ dies }} dies = {{ tarifa.quota.toFixed(2) }}
{{ help.titols.tram1 }} {{ tarifa.tram1_m3 }} m3 x {{ tarifa.tram1_preu.toFixed(4) }} € = {{ tarifa.tram1.toFixed(2) }}
{{ help.titols.tram1 }} {{ tarifa.tram1_m3 }} m3 x {{ tarifa.tram1_preu.toFixed(4) }} € = {{ tarifa.tram1.toFixed(2) }}
{{ help.titols.tram2 }} {{ tarifa.tram2_m3 }} m3 x {{ tarifa.tram2_preu.toFixed(4) }} € = {{ tarifa.tram2.toFixed(2) }}
{{ help.titols.tram2 }} {{ tarifa.tram2_m3 }} m3 x {{ tarifa.tram2_preu.toFixed(4) }} € = {{ tarifa.tram2.toFixed(2) }}
{{ help.titols.tram3 }} {{ tarifa.tram3_m3 }} m3 x {{ tram3_preu.toFixed(4) }} € = {{ tarifa.tram3.toFixed(2) }}
{{ help.titols.tram4 }} {{ tarifa.tram4_m3 }} m3 x {{ tram4_preu.toFixed(4) }} € = {{ tarifa.tram4.toFixed(2) }}
{{ help.titols.conse }} {{ conservacio }} € x {{ dies }} dies = {{ tarifa.conse.toFixed(2) }}
{{ help.titols.clave }} ({{ tarifa.aigua.toFixed(2) }}) x {{ clavegueram }} = {{ tarifa.clave.toFixed(2) }}
{{ help.titols.canon }} (Industrial)
{{ help.titols.canon1 }} {{ tarifa.canon1_m3 }} m3 x {{ canon1_preu }} € = {{ tarifa.canon1.toFixed(2) }}
{{ help.titols.canon2 }} {{ tarifa.canon2_m3 }} m3 x {{ canon2_preu }} € = {{ tarifa.canon2.toFixed(2) }}
{{ help.titols.canon3 }} {{ tarifa.canon3_m3 }} m3 x {{ canon3_preu }} € = {{ tarifa.canon3.toFixed(2) }}
{{ help.titols.canon4 }} {{ tarifa.canon4_m3 }} m3 x {{ canon4_preu }} € = {{ tarifa.canon4.toFixed(2) }}
{{ help.titols.canonG }} {{ tarifa.canonG_m3 }} m3 x {{ canonG_preu }} € = {{ tarifa.canonG.toFixed(2) }}
{{ help.titols.canonE }} {{ tarifa.canonE_m3 }} m3 x {{ canonE_preu }} € = {{ tarifa.canonE.toFixed(2) }}
IVA 10% ({{ tarifa.servei.toFixed(2) }} €) {{ tarifa.iva10.toFixed(2) }}
IVA 21% {{ help.titols.conse }} ( {{ tarifa.conse.toFixed(2) }} €) {{ tarifa.iva21.toFixed(2) }}
Total € {{ tarifa.total.toFixed(2) }}
Factura de
7 m3 2,994 €/m3 0,002994 €/l
15 m3 2,818 €/m3 0,002818 €/l
30 m3 3,591 €/m3 0,003591 €/l